Razem wspieramy
Ukrainę

Wojna Warzyw

Aplikacja dla iOS

Pobierz
  • Darmowa dostawa od 160 zł
  • Min. wartość koszyka to 80 zł

Regulamin serwisu internetowego WojnaWarzyw.pl

Warunki ogólne

§ 1.Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego wojnawarzyw.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) odbywają się według niniejszego regulaminu.

Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest:

Farmer Direct sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

NIP: 5272694344

Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:

- adres poczty elektronicznej info@wojnawarzyw.pl

§ 3. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.

§ 4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

§ 5. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Zamówienia oraz sposób ich realizacji

§ 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia składane są online, na stronie sklepu po uprzednim zalogowaniu się lub bez logowania.

§ 7. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać po zarejestrowaniu się na stronie sklepu poprzez wypełnienie przez zamawiającego w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

§ 8. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 9. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia bez rejestracji w sklepie internetowym jest podanie Imienia i nazwiska lub nazwy, numeru telefonu lub (i) adresu e-mail oraz danych adresowych. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji z prośbą o potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia nie można go już anulować.

§ 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.

§ 11. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 12. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

§ 13. Zamówienia złożone od poniedziałku do niedzieli realizowane są w są na początku kolejnego tygodnia. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień niż, określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu pod adresem wojnawarzyw.pl

§ 14. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, by zrealizować zamówienia jak najszybciej.

§ 15. Za dokonany zakup sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie zamawiającego - rachunek.

§ 16. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 530 519 710

§ 17. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej.

§ 18. Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Płatności

§ 19. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:

- Płatność kartą

- Płatność przelewem bankowym

§ 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności oraz opóźnień zawinionych przez osoby trzecie. Towar zamówiony, gdzie formą płatności jest przelew zostanie wysłany dopiero po wpłacie należności na konto.

§ 21. Przy dokonaniu płatności za złożone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.

§ 22. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.

Sposób i koszty dostawy, termin realizacji dostawy

§ 23. Zamówiony towar dostarczamy w wybranych miejscowościach i wybranym terminie.

W celu sprawdzenia możliwości dostawy należy podać kod pocztowy danej miejscowości w formularzu na stronie - https://wojnawarzyw.pl/choose

Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.

Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się na stronie - https://wojnawarzyw.pl/choose

§ 24. Koszty dostawy :

Koszty dostawy uzaleźnione są od lokalizacji Klienta oraz wielkości jego zamówienia. Aktualna informacja na temat kosztów dostawy wyświetlana jest w trakcie składania zamówienia.

Reklamacje i zwroty

§ 25. Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.

Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni od daty dostawy pod adres spółki, po uprzedniej informacji drogą e-mailową. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub rachunek).

Wzór formularza reklamacyjnego przesyłamy mailem na prośbę zainteresowanego.

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania podstawą reklamacji jest przesłanie e-mail ze zdjęciem uszkodzonego towaru.

Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 26. Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne kupowane przez nas rzeczy. Jest zrozumiałe, że sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności, aż przez dwa lata od zakupu, tak jak jest w przypadku towarów nieżywnościowych.

A zatem żywność złej jakości reklamujemy u sprzedawcy:

- w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości.

- w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem.

Należy jednak zwrócić uwagę czy termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości jeszcze nie upłynęły. Jeśli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia już upłynęły – to znaczy, że dane produkty nie nadają się do spożycia i po tej dacie nikt nie gwarantuje ich dobrej jakości. Oczywiste też jest, że wtedy nie ma podstaw do składania reklamacji.

Na opakowaniach żywności znajdują się informacje z którymi warto się zapoznać. Jest to nazwa rodzajowa, skład produktu, jego trwałość, warunki przechowywania, wartość odżywcza, cena itp..

§ 27. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Nasz sklep internetowy w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla Klienta.

§ 28. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Ochrona danych osobowych

§ 29. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym zgodnie z Polityką prywatności, dostępną pod adresem - https://wojnawarzyw.pl/privacy

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13/11/2020